Zajímavosti

5. prosince 2016 Jaroslav Vrchlický: Dvě sloky o štěstí

JAROSLAV VRCHLICKÝ

DVĚ SLOKY O ŠTĚSTÍ

 

Lze věřit v štěstí? – Pouze okamžik.

Jím dlouho zpíjet se, jest nebezpečné,

to probuzení jest pak hořký lík

to oklamání za vteřinu – věčné.

 

A proto beř vždy štěstí skepticky;

je vítej rád, však chraniž se mu věřit,

boj i pláč za ním pak je nadlidský

a klam je propast, již ti nelze změřit.