Zajímavosti

5. ledna 2016 Jiří Mahen: * * *

JIŘÍ MAHEN

* * *

 

Ani nevíš, holka zlatá,

jak tě líbám vždycky rád! –

Co nám po všem, ať si světí

kleštěnecký celibát!

Hloupost lidskou nechme stranou,

pro jednu noc prolíbanou

ať nás zklejí tisíckrát!

 

Ať se jenom vášně střehou

všichni cudní kastráti,

pánbu prý jim v nebi všecko

stonásobně oplatí…

Hříšníci jsme – velké děti,

hodiny nám v blahu letí,

kéž ta noc se nekrátí!

 

Mám tě rád. Ty tvoje rety –

krví rudou vidím plát,

nebudeme spolu světit

kleštěnecký celibát!

Ať si kdo chce co chce chválí,

krev se bouří, v žilách pálí,

nač to zapírat? –