Zajímavosti

5. května 2015 Emanuel Jindřich Popera: Psáno na okno

EMANUEL JINDŘICH POPERA

PSÁNO NA OKNO

 

V oparu opálovém opájím svůj stesk,

na skle zamlklého okna ti píši;

slov křehce důvěrných růžově průsvitný lesk

skryjí krystalné krůpěje v své kruté skrýši.

 

Snad utone vše, co jsem ti říci chtěl,

v třpytivé studánce, až oko tvé se ztratí v dáli,

snad slov mých ostýchavých pel

zabloudí v háji travin tropických,

až mrzutý mráz ti opřede tvůj lesklý smích

a průhlednou myšlenku ti zkalí – – –

 

To, co ti píši, asi nikdy nepřečteš.

A přece vím, že jsi-li ta, jež přijíti má,

tmou světel i zpěvem tišin přímo ke mně jdeš;

tvá ruka tříšť mého štěstí třímá.