Zajímavosti

5. dubna 2015 (na neděli): Jaroslav Vrchlický: Chansons sans honneur (ukázka)

JAROSLAV VRCHLICKÝ

CHANSONS SANS HONNEUR (ukázka)

 

Buď opěvaná sestinami žena,              

však zároveň s ní její kunda širá.                   

Jí ke cti zdvihnem perlu rudé révy       

a přípitek ať všemu světu zjeví,                    

co naše srdce ve hlubinách svírá:                   

nad kundu dražšího že není jména.      

 

Zda lidská mluva obsahuje jména,       

jež mohla říct by nám, čím vším je žena,     

však bez kundy, již rozkrok nohou svírá,    

víc nebyla by v žití vření širá                    .

než světlo bez tmy, jež skvost nám zjeví,    

než vinohrad bez drahocenné révy.      

 

Jeť kunda širá vzácnější nad sladké révy,    

byť starého a věhlasného jména.                   

Jen v kundě teprve se lidstvu zjeví      

se svou, jí nejvlastnější cenou žena,

jež celá pokolení širá

zde mezi nohama jak divem svírá.

 

Co slasti v sobě kunda svírá,

víc nežli šťávy tokajské ty révy,

víc nežli vodstva všechna moře širá,

víc nežli slávy římských hrdin jména.

O, budiž za to velebena žena,

když svlékne se, že kundy skvost nám zjeví.

 

Když muži náhlý žal se v život zjeví

a trýzeň zlá a strázeň duši svírá,

tu přináší mu kundu svoji žena

jak ve křišťálu výron rýnské révy,

i zapomíná muž na strasti jména

a v kundy objetí se vrhá širá.

 

Vždyť kunda propast sladká je a širá,

v níž růže kvetou, jež se v slunci zjeví,

z níž stoupá vůně kouzelného jména,

co tenké chřípě svojí vděkem svírá  .

jeť kunda propast, z které pučí révy,

z nichž podar svůj nám připravuje žena.

 

Jeť víno žena proslulého jména,

však kunda širá hrdlo láhve svírá,

jímž božskost révy teprve nám zjeví.

se svou, jí nejvlastnější cenou žena,

jež celá pokolení širá

zde mezi nohama jak divem svírá.