Zajímavosti

5. června 2017 Christian Morgenstern: Velrybaba čili Povodeň

CHRISTIAN MORGENSTERN

VELRYBABA ČILI POVODEŇ

 

Zní vody smích, zní vody vzdych,

svět pod potopou zcela ztich.

Topí se ves,

sýček se vznes,

dub houpá dítě ve větvích.

 

Dítě už stápí nožičku,

volá: vod, lod, vod, lodičku!

Velryba lká.

Zdá se mi, zdá,

že nepřestaneš, deštíčku!

 

Sten vody zněl cachty a cach,

příval vod šel, zem ve vlnách.

Dítě a sýc –

ó, hrůza říc –

velrybaba je zchlamstla: chrach!

 

přeložil Josef Hiršal