Zajímavosti

5. července 2015 (na neděli) Miroslav Holub: Ariadna

MIROSLAV HOLUB

ARIADNA

 

Původně je jen pláň,

bezmyšlenkové

lísání země.

 

Tu se za obzorem

vynoří Ariadna,

přichází, přináší

klubko,

počíná odvíjet

nit,

nit,

 

nit

běží. A kolem niti

z lysé pustiny, hle,

vyrůstá stěna, stěna za stěnou,

kolmé a příčné stěny, stěny a ozvěny,

ozvěny, jeskyně, nory a vývěry,

vyrůstá labyrint kolem niti

a zaujímá vše, i obzor, i Ariadnu.

 

A ponořená hlava rodí myš

a myš se stává

Minotaurem.

 

Ze všech konců

ozývá se řev. A úzkost

lítá chodbami jako kuře bez hlavy.

 

Tu Ariadna rychle

navíjí nit zpátky, ale to už

většinou nejde.