Zajímavosti

5.8.2014 Josef Škvorecký: Ty dvě holky z Kostelce

JOSEF ŠKVORECKÝ

TY DVĚ HOLKY Z KOSTELCE

 

Jako dva chrámy víry dvojí

Dva andělé nade mnou stojí

A v očích skryto tajemství

Co je láska a co je hřích

Jsem nejistý a jsem jak smích

Jenž rychle kmitne po tvářích

Prchavý obraz v paranoji

Hned odvážný a hned se bojím

 

Jako dvě studny pitné vody

Mě obklopují svými svody

Jsem mezi nima bezradný

 

A tak si myslím že jim řeknu

Svou pravdu a tou jim hlavy setnu:

Tys pro sudé a ty pro liché dny!