Zajímavosti

5.10.2014 (na neděli) Joža Mrázek Hořický: Posmrtná vzpomínka na zemřelého bohéma

JOŽA MRÁZEK HOŘICKÝ

POSMRTNÁ VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉHO BOHÉMA

 

Žil, byl, umřel, není.                                 

 

Umřel nám náš Bohém,                            

jenž byl mnoha vzorem.                                                                                                                         

Já sám jsem jej vídával,                            

když v podloubí a v pasážích                   

kýče svoje prodával.                                

 

Prodával je za dost korun

a měl při tom velký rozum.

 

Lidé jako slepí,

hned se na něj lepí

a ihned bystře osloví ho Mistře!

 

A on vpravdě bez ohledů

dělal podle pohledů.

 

Mastil lidem do noty

krajiny a portréty.

 

Dělal aktů nahotu,

ale žádnou hodnotu.

 

Škoda, škoda Bohéma,

říkal o sobě, že je půl Rembrandta

a půl Rodina.

 

Proto volám ke každému z Vás!

Hleďte sobě více Umění krás.

 

A nyní pro výtvarníky:

 

Kýče nikdy nedělejte,

toho se vždy ostříhejte!                                                                           

A heslo dneška?

Ať ho žádný nezmešká.

Nežli dělat kýče,

chop se raděj rýče!