Zajímavosti

4. září 2017 Tu Fu: Vítěz se psem a černou korouhví

TU FU

VÍTĚZ SE PSEM A ČERNOU KOROUHVÍ

 

Vítězství! Smím si v černý vlas je vplésti,

ač tvrdá rána chlípí v prsou kdes.

Korouhev černou v křečí ztvrdlé pěsti,

jdu bojištěm. Je večer. Já a pes.

 

Pes štěkal, kde na nepřítele pad;

je kolem mrtvol jako plev.

– Žer těla jejich, máš-li hlad,

a chlemtej krev!

 

Psův zrak dí: Bratře: krev a krev!

A skáče, líže moji horkou ránu.

Tak jdeme spolu příštímu vstříc ránu,

já a můj pes a černá korouhev.

 

přeložil Bohumil Mathesius