Zajímavosti

4. května 2017 Vítězslav Hálek: * * *

VÍTĚZSLAV HÁLEK

* * *

 

Ty dívko zvláště líbezná,

již v světě rovno není,

mně v Tobě se zalíbilo

a Tys mé potěšení.

 

Tys čistá jak ta rosička,

co ráno s nebe splývá,

a jemná jak ta hrdlička,

když tu svou píseň zpívá.

 

Tys pěkná jako lilium,

jež vůní odívá se,

a vznešenás jak denice,

když vzchází – rozdnívá se.