Zajímavosti

4. května 2015 Vratislav Brabenec: Přednáška

VRATISLAV BRABENEC

PŘEDNÁŠKA

 

bavil sem celou

         vinárnu

byl sem mimořádně

 

         vtipnej

 

vtom sem si všimnul

         že sem doma

 

         úplně sám

 

a mluvím k nikomu