Zajímavosti

4. dubna 2015 Václav Mácha: Chanson

 

VÁCLAV MÁCHA

CHANSON

 

Má drahá, chudý jsem

a nemám nic než sebe…

Smím šlapat černou zem

a hledět v modré nebe.

 

A nechci naříkat

a špatného říc slova:

Zpívám si a jsem mlád

a doba má je nová.

 

Mé srdce miluje

a lepší časy tuší –

má drahá, vem si je:

víc nemám – na mou duši.