Zajímavosti

4. června 2016 František Ladislav Čelakovský: O Miloslavově milé úsudek

 

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ

O MILOSLAVOVĚ MILÉ ÚSUDEK

 

Můj chceš znáti o tvé milé soud,

Nuže, Miloslave, nastav ucha:

Podle těla krev a mléko jest,

krev a kroupy ale podle ducha.