Zajímavosti

4. června 2015 Vítězslav Nezval: Pouliční lampy

VÍTĚZSLAV NEZVAL

POULIČNÍ LAMPY

 

Plyn se zmítá jak šilhavé oko nebo jazyk stařeny

V punčošce

Nad mou hlavou

Když ji zvrátím

Ze zvyku

Abych tě políbil sykavko

Na rtech jež nejsou ničí

Na rtech které mi podává vyzývavá černoška noc

Když ji zvrátím abych spatřil hvězdu nebo eso

Na rohu ulice kudy šlo neštěstí

Pod každou pouliční lampou je kočičí pohled

Plamen se chvěje

A zorničky se zvětšují

Přistupuje ke mně veliké teplo jež voní

Bytem do kterého nikdy nevstoupím

Zavíráš oči

Lampa na tebe šilhá

Abys šel

Neodvažuješ se zůstat ani odejít

Někdo tě odvádí

Prcháš

Prcháš a zdá se ti že tě pronásleduje Meluzina