Zajímavosti

4.5.2014 (na neděli) Christian Morgenstern: Sen

CHRISTIAN MORGENSTERN

SEN

 

Tichou jsem harfou,

zlatých jsem strun,

z pahorku výšiny

nad pláně, rokliny

v samotě čním.

 

Ty vnoř jí prsty do strun,

hrej tichounce a mírně,

ať melodie chvějné

se šumně

z harfy řinou,

jak nikdy v chvíli jinou:

i bude nad krajinou

hra svatá znít a hrát…

 

Tichou jsem harfou,

zlatých jsem strun,

z pahorku výšiny

nad pláně, rokliny

v samotě čním –

a na tebe čekám,

ó kněžko má!

 

By se má tajemství

ze srdce prolomila,

by moje hlubiny

mluvit se jaly

a moje tóny

aby tě úplně

jakoby rouchem zahalily,

nachovým rouchem

nesmrtelnosti!

 

přeložil František Klein