Zajímavosti

30. října 2017 František Hrubín: První pohádka

FRANTIŠEK HRUBÍN

PRVNÍ POHÁDKA

 

Princeznička na bále

poztrácela korále.

 

Její táta, mocný král,

Honzíka si zavolal:

 

„Honzíku, máš namále,

přines nám ty korále!“

 

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

 

Vysypal je před krále.

„Nesu vám ty korále,

 

větší už tam neměli,

snědli je už v neděli.“