Zajímavosti

30. prosince 2016 anonym: Slova, co při rozchodu znějí

ANONYM

SLOVA, CO PŘI ROZCHODU ZNĚJÍ

 

To dívčí sbohem – slova, co při rozchodu znějí –

je jako hlas tetřeva.

Čím dále od něj, tím doléhá naléhavěji,

Tím víc v uchu prodlévá.

 

Přeložili Jana Štroblová a Josef Kolmaš