Zajímavosti

30.10.2014 svatý Ŕehoř: * * *

SVATÝ ŘEHOŘ

* * *

 

Ďábel ač nepřítel zlý,

         avšak jest škůdce velmi mdlý,

jenž nepřemáhá žádného,

         krom kdož svolí zlosti jeho.

 

přeložil Šimon Lomnický z Lobče