Zajímavosti

3. září 2017 (na neděli) František Halas: Nikde

FRANTIŠEK HALAS

NIKDE

 

Nikde nebýti ó Nikde ty má zemi!

srostenec všech nocí sám tak mezi všemi

Nikde teskná bráno Nikde zhoubné věno

Nikde bezhlesé a Nikde ohvězděno

Nikde Nikde hloubka popelcová zpívá

všude Nikde krutá strašná mračná divá

domovina Nikde v tichu zavírném

ty Nikde obílené v důlku vesmírném

 

Nikde polykači perlorodých září

Nikde jede mrtvých který vztekle maří

klid těch polí svatých živných mírem sladce

říji zvědavostí noži ptakopravce

Nikde čistý erbe věčných světa drantů

Nikde rozemnuté v prstech furiantů

ty lyrisme zdechlin samče práchniviny

Nikde opilosti víno spodní hlíny

 

Nikde poezie Nikde hněvu mého

Nikde zvůli výšek blizno dvojdomého

Nikde hrdlící se s Někde v tragédii

Nikde před uměním Nikde v tobě žiji

Nikde plode pýchy utržený v ráji

Nikde ručeji kde slzy crkotají

Nikde tího řas a víček váho přesná

Nikde Levano a Nikde hrozne česna

 

Nikde Nikde věrné měsidlo mých spění

Nikde hejkalů a Nikde kuropění

Nikde ohňobrvé Nikde buližníku

Nikde na tvé černi jaké vrypy křiků

Nikde luka hladu Nikde tvare nitra

Nikde vstupující zavržených mitra

Nikde dračí setbo námelného slova

Nikde dairský supe který srdce klová

 

Nikde tebe hnětu prchle do ničeho

krásná nicko počtu běda konečného

Nikde krvino co zarputile trvá

Nikde měno vteřin Nikde lásko prvá

Nikde Nikde Nikde větrné mé jméno

v nic nicotou vešlé v prostor Unikděno

Nikde vrhcábe mé víry děravící

tmání dvojzpěvná zpívaná večernicí

 

Nikde zbraní zrání sečná

Nikde supícího věčna

Nikde v krvi rozpuštěné

do početí kosmem děné

Nikde Nikde Nikde lásko

Nikde sváre Nikde masko

Nikde kate ďábla vdovo

Nikde vše a nikde slovo

 

Být vždy Nikde hodiny mé

Nikde čím tě zabydlíme

Nikde tvůrčí zaklinadlo

Nikde chtění za zrcadlo

Nikde jsi ty dech jen boží

Nikde peklu za podnoží

pominutí mé tím vinno

Nikde zrado Minervino

 

Hluchoněmé Nikde moje

Nikde Heleno mé Tróje

Nikde prvním nářkem dané

matečníkem ztajované

já byl tebou a ty lůnem

Nikde konci kterým stůněm

Nikde strhující bytost

Nikde žatvo Nikde lítost

 

Tím že vím jsem trestám stále

Nikde nikdy nedám vale

čelo Nikde veršem věnče

Nikde zpupný zakuklenče

Nikde oblud mého spánku

Nikde co zvím na kahánku

červem časně k zrání hnaný

dole soudu kostmi stlaný

 

Můj sedmerý svode Hollare všech pletí

Nikde vrývající skřípot do souvětí

leptavá tmo dvojí narození skonu

Nikde pláče ženy Nikde Robinsonů

Nikde krtku mozku Nikde černá dlani

Nikde škrtící nás skokem při klekání

Nikde rozbitino domu Usherova

Nikde smrákavosti světla Goethova

 

Nikde pylone mých hladných usebrání

Nikde šklebná tváři pcháči umírání

Nikde ukrývaná stará tajná kniho

zhlavče natažení toho posledního

Nikde rouhavé a Nikde hrsti prsti

Nikde byvší jsoucí Nikde budoucnosti

Nikde červotočů stálá vrtby směno

Nikde velká nahá otevřená ženo