Zajímavosti

3. února 2017 Jan Vodňanský: Cicero

JAN VODŇANSKÝ

CICERO

 

Ptá se otec: „Rci dcero

Kdopak to byl Cicero?“

Cicero byl mistr řeče

Dával řeči ostří meče

Řečí vedl vícero

Slavný řečník Cicero

 

Ptá se otec: „Rci dcero

Jak vypadl Cicero?“

Cicero měl bílou togu

K bílé toze černou dogu

Tog i dog měl vícero

Tak vypadal Cicero

 

Ptá se otec: „Rci dcero

Jak hodoval Cicero?“

Aby mu to lezlo krkem

Tak se v krku lehtal brkem

Jídel jídal vícero

Tak hodoval Cicero

 

Ptá se otec: „Rci dcero

Jak si žil ten Cicero?“

Jeden sotva uvěří mě

Jak se tehdy žilo v Římě

Zábav znával vícero

Tak si žil ten Cicero