Zajímavosti

3. srpna 2017 Jiří Mahen: Jiná píseň

JIŘÍ MAHEN

JINÁ PÍSEŇ

 

Tu píseň horoucí – ó, slyš ji, slyš!

Ji zpívá potápěč nad hloubkou nachýlen:

Spí poklady u lesů z korálů,

a čekají, kdy spatří boží den.

 

Tu píseň mučivou – ó, slyš ji, slyš!

Ji zpívá potápěč nad hroby temnotám:

Buď s klidem tu, kdos nikam nedoplul

vždyť plujem všichni, nevědouce kam!

 

Ó, slyš tu píseň přece, tolik dojala,

a tolik roztesknila, příliš pravdivá!

Mír budiž s tím, kdo o pokladech sní,

klid budiž s tím, kdo v hrob se podívá!

 

Můj potapěči, jedno zbylo však:

květ ráje roste až u sama dna.

Dnes urvi jej a přines na světlo,

by ztichla bolest touhy záhadná!