Zajímavosti

3. října 2017 Gottfried Benn: Dřímotu na tvá víčka spouštím –

GOTTFRIED BENN

DŘÍMOTU NA TVÁ VÍČKA SPOUŠTÍM –

 

Dřímotu na tvá víčka spouštím,

na ústa políbení posílám,

nocí však, hořem, snovým houštím

musím se prodírat vždy sám.

 

Do rysů vkrádám se ti strázní,

do rysů rozkoš vkládám ti a jas,

zatímco noc se sterou bázní

mě dává smrti napospas.

 

Ty však jsi z rodu příliš slabých,

klam neznáš, jako já nejsi, ach –

i musím vstát jen proto, abych

ti poslal polibek v těch tmách.

 

přeložil Ludvík Kundera