Zajímavosti

3. ledna 2018 Sully-Prudhomme: Ó mrtvá

SULLY-PRUDHOMME

Ó MRTVÁ

 

Když milenka vám zemře jednou,

je sbohem krátké docela.

S vtlačeným víčkem s már ji zvednou,

a ona navždy zmizela.

 

Já milenku, jež smích má v skráni,

ač nespjal jsem ji náručím,

však přítomnější vzpomínání

a životnější stínu zřím!

 

A za sbohem, jež konce nemá,

po celý život ztrácím ji…

Ó mrtvá špatně vystrojená,

vždyť oči nevtlačili ti!

 

přeložil Svatopluk Kadlec