Zajímavosti

3. ledna 2017 Stanislav Kostka Neumann: Kaštan

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

KAŠTAN

 

Hle, dárce stínu velmi shovívavý.

A nade všechno milující děti,

jimž úrodu svých měkce oblých snětí

Pro hru i zlobu střásá s mocné hlavy.

 

Má kypící a houževnaté zdraví

a, selsky rozložen, se nechce chvěti;

byť nemohl i prudce zavoněti,

cos hlubokého jeho červen praví.

 

Když po západu vlažné ticho voní

a vlažným vzduchem slzy štěstí kanou

v kraj milostný, jenž cikádami zvoní,

 

kdes v aleji či v sadě, kde se stmělo,

tak jeho květy bílé náhle vzplanou,

že dívku čekáš, jež ti nese tělo.