Zajímavosti

3. června 2017 Carl Sandburg: Dobré jitro, Ameriko (ukázka)

CARL SANDBURG

DOBRÉ JITRO, AMERIKO (ukázka)

Viděl jsem pomníky postav hrdinů, svědectví skutečnosti –

Leif Ericson stojí vyhublý v těžkém temně purpurovém bronzu jako zmrzlý stín,

shlíží pátravýma očima s pahorku ve Wisconsinu na jezero Michigan –

Bronzový Kolumbus je osou dopravní vřavy srocené na Manhattanu ze všech

koutů světa –

Washington, věrně vytesaný do mramoru, stojí ve starém pozdně románském

chrámu richmondského Kapitolu ve Virginii a z okolních mrakodrapů je slyšet nadutý smích –

Bronzový Andrew Jackson na bronzovém koni, na houpacím koni s předníma

nohama ve vzduchu, se švihajícím ocasem ve chvíli, kdy generál zvedá kokardu a zdraví občany a vojáky Republiky –

Ulysses Grant, truchlivý a střízlivý, vysoko na pomníku naslouchá z bronzu, jak

nekoneční bílí oři Michiganu promlouvají k Illinoisu –

Robert E. Lee odpočívá na bílém náhrobku, spí v pokoji spánkem v ležení

uprostřed milovaných jižního údolí Shenandoah –

Lincolnova památka je uchována na živé silniční tepně přetínající státy od

pobřeží k pobřeží za šepotu: Buďte na sebe hodné, sestry, zanechte hašteření, bratři.

 

přeložili Jiří Kolář a Wanda Beranová