Zajímavosti

3. června 2016 anonym: Ungliklich šafářův hóferaj

ANONYM

UNGLIKLICH ŠAFÁŘŮV HÓFERAJ

 

Ungliklich šafářův hóferaj

Ungliklich šafářův hóf

Když sem jel fókolo

Majn herc mě bolelo

Zařehtal můj drahá pferd

 

Neřehtej můj drahá pferdíček

Pojedem drajmal kolem

Esli je majn líbr

Upřímnej kalíbr

Fotevře frata sofort

 

Hóferaj drajmal sme fobjeli

Pferd se na ftrata fspírá

Ale ten majn líbr

Upřímnej kalíbr

Dý týr nefotefírá