Zajímavosti

3. července 2016 (na neděli) Josef Topol: Epika I

JOSEF TOPOL

EPIKA I

Sestře

 

A dřív než se setmí

dokud nemusím nad závějí

svítit petrolejkou či zažehnout svíci                    :

(jak se tomu říkalo když básnili

z milosti Vídně v Čechách Lumírovci)

než mi omotá hlavu

ohlávka únavy a údy sváží

postraňky nehybnosti:

 

Ještě něco povědět o jedné smrti

zjevivší se v dýmání lokomotivy

oblíbené symfonii Antonína Dvořáka

který bez propustky na peron

se kořil okřídleným soukolím

stejným jaká na služební čepici

nosil můj otec: Bohužel

to nezabránilo jeho rychlému konci

 

Stalo se to v padesátém devátém

na cestě z Čerčan: Kvetly jabloně

z velocipedu ho srazil kluk na motocyklu

Starý četník sloužící ještě za protektorátu

varující před šťárami gestapa

řekl mamince: Nedělejte s tím nic

hoch má strýce na OV KSČ v Benešově

a manžela vám to nevrátí –

Co si na něm vezmete?

 

Nevzali jsme si nic

jenom matce do nadosmrti zlomilo srdce

A zatímco jsme truchlili

má činorodá astmatická sestra

seprala ve škopku zkrvavené hadry

jak došly z nemocniční márnice

 

Potom špínu smíchanou

s otcovou krví nesla na hnůj

Přistihl jsem ji při tom a řekl jí:

Sluší se to v zemi Karla Jaromíra Erbena?

Hrubě jsem jí škopek vzal z rukou

a vylil TO pod jabloní

Za stodolou ve stráni nad kterou

ON popoháněl ta okřídlená kola

proč to neříci: Ajznboňák a topič

v nejhorších letech za Hitlera

tam z lokomotivy shazoval kusy uhlí

(které porozkrádali jiní než se vrátil)

jenom aby nemrzly děti

a když nebyl široko daleko mlýn

jezdil po Sázavě s ruksakem žita

abychom nehladověli

(při jeho cestách byly prohlídky

a zrní se slehlo jak se klepal)

Nakonec si obilí šrotoval sám

v něčem co vypadalo jak keltský oltář

Z mračské žuly ho vytesal

jeho otec Alois můj dědečk

když Ferdinand d´Este na Konopišti

zakládal velkolepý park

a střílel kachny

 

Drahá sestro. Ani na chvíli

ani nikdy později ani teď

ti nemám za zlé cos chtěla učinit!

Šaty člověka po něm špínu a krev

spravedlivý Bůh svěřuje čistým duším

 

24. dubna 1980