Zajímavosti

3.1.2015 Vratislav Effenberger: Stolečku prostři se

 

VRATISLAV EFFENBERGER

STOLEČKU PROSTŘI SE

 

Vzdali jsme se naděje

chleba naděje a hry beznaděje

že je možné dosáhnouti něčeho

prostřednictvím čehokoli jiného

 

Vzdali jsme se naděje

ničemu se už nechceme smát

Vlk v rouše beránčím pase se na nebi

z tlamy mu kape krev

 

Ti co nás chtěli klovnout do mozku

rychle se plazí po zdi nářků

která se řítí jako do spánku

víc už je nebude bolet nic

 

Opono spadni opono spadni

teď se tu budeme navzájem jíst

velikou láskou velikou láskou

lstivou a vášnivou