Zajímavosti

29. února 2016 Karel Hlaváček: Jindřich Fügner

KAREL HLAVÁČEK

JINDŘICH FÜGNER

 

Ó, bratří! Nechtějte ni zisk, ni slávu,

sic kroky vaše povedou vás k scestí –

radš v zápasišti tužte svoje pěsti,

krev línou měníce ve žhavou lávu!

 

Tak jenom jednou v azur zvednem hlavu,

tak nám jen budou z trní růže kvésti,

tak na slovanské lípě ratolesti

zas nové vyraší – ni zisk, ni slávu!

 

Tak, Jindřichu, jsi volal na počátku,

když myšlence Tvé zasvítalo ráno,

a hlas Tvůj neznikl ve prázdné hluši…

 

Však málokterý dnes Tvou na památku

si vyryl ona slova ve svou duši;

i zisk i slávu – kdybys řek – to ano.