Zajímavosti

29. listopadu 2017 George Herbert: Láska

GEORGE HERBERT

LÁSKA

 

– Buď vítán – Láska dí, mou duši však

zpět vlekl hřích a prach.

Než vidouc bystrooká láska, jak

otálím přes ten práh,

s otázkou přišla, sladce naléhavá.

Co se mi nedostává?

 

– Host – pravím – jenž by hoden byl tu stát.

Dí: Tys ten návštěvník.

– Vždyť ostýchám se na tě podívat,

já nic, já nevděčník! –

Tvůj zrak – mou ruku v smíchu uchopila –

jsem já snad nestvořila?

 

– Máš pravdu, ano, já ho promrhal:

Svol hanbě odejít. –

– A nevíš – dí – kdo na sebe ji vzal?

– Pak sluhou tvým chci být!

– Nutno bys zkusil pokrm, k stolu sedl. –

I zasedl jsem a jedl.

 

přeložil Ivan Slavík