Zajímavosti

29. ledna 2017 (na neděli) Vratislav Vácslav Tomek: Diagnosa těhotenství dvojčat

VRATISLAV VÁCSLAV TOMEK

DIAGNOSA TĚHOTENSTVÍ DVOJČAT

 

Příroda je velká ve svém umu,

má-li přijít ku své velikosti,

dětí dává řešit někdy sumu,

nám i matkám drahým ku lítosti.

 

Když se tedy někdy malheur stane,

přibírají nás hned k slavné radě,

neboť utrem velký rozměr vane,

všech pět mějme proto pohromadě.

 

To se zhusta při dvojčátkách stává,

jež pod srdcem něžně nosí matky,

věda je pak k rozpoznání dává,

aby nenastaly žádné zmatky.

 

Proto k poradě se ruče mějme,

s instrumentem v ruce, s vědou v hlavě,

matku potom pěkně v lože dejme,

s tváří milou vyšetřujme hravě.

 

Známek jistých máme ovšem málo,

když se takový nám případ stane,

méně, než jak by si srdce přálo,

když jim touha po jistotě plane.

 

Je-li více velkých plodu částí,

jednomu než nenáleží plodu,

může uterus být prvou vlastí

dětí, jež se mají ku porodu.

 

Plodní slyšíme-li při tom zvuky,

které musí na dvou místech býti,

může hned foetální ty hluky

dobře k rozpoznání dvojčat míti.

 

Frekvence nechť nikdy stejnou není,

rovněž srdeční i zvuky jaké,

nebo slabé pouze šelestění

v meziprostorové části také.

 

Potom plodu části hleďme zase,

která napřed takto v utru leží,

míru vezměme si v témže čase,

oč při diagnose hlavně běží.

 

Třiceti vždy centimetrů výše,

rozměr této musí být části

ode velké děcka, jež tu dýše,

bychom nemohli se nikdy zmásti.

 

Takto rychle s tváří milou zvíme,

že tu jednoho být nemůž plodu,

diagnosu potom matce díme,

k dvojčátek nechť hotoví se rodu.