Zajímavosti

29. května Josef Čapek: Kdysi

JOSEF ČAPEK

KDYSI

 

Kdysi

za časů šťastnějších

jsem se nemohl dočkati rána,

tak jsem se těšil na příští den.

Teď však, zajat a uvězněn,

spíše večery vítám než jitra

a více než dny teď noci mám rád.

V žaláři není na dnech co uvítat

a těšit se, co bude zítra;

a příchodem večera unikáš dnu

těžkému, ach, a nekonečnému,

snad tě už ničím zlým nepřekvapí;

čím ale zítřek, zítřek tě zase ztrápí!