Zajímavosti

29. července 2016 František Gellner: Na sofa zeleném

FRANTIŠEK GELLNER

NA SOFA ZELENÉM

 

Na sofa zeleném v zšeřelém kabinetu,

kde slunce žhavý žár spád rolet zaclání,

líbal jsem její tvář a tenké pruhy retů

a spánky průsvitné jsem tiskl do dlaní.

 

Na hlavě mojí se jí prsty třásly jemně

ve svitech ztemnělých na sofa zeleném – –

Ó dálky průhledné! Ó něžný smutku ve mně!

Ó zlaté paprsky na moři ztišeném!