Zajímavosti

28. září 2016 Paul Verlaine: * * * (ukázka)

PAUL VERLAINE

* *  * (ukázka)

 

Kristus mi řekl: „Hleď, můj synu, mít mě rád.

Viz proklátý můj bok, má prsa zkrvavená,

mé nohy zmučené, jež koupe Magdaléna

v slzách, i paže mé, trýzněné napořád

 

přívalem hříchů tvých! Viz ten kříž z těžkých klád,

i hřeby, houbu, žluč, a važ si mého jména

v světě, kde panuje tělesnost zlořečená,

miluj mé tělo, krev i hlas, a dbej mých rad!

 

Nebyla smrtí mou ti láska dokázána,

můj bratře po Otci, můj synu po Duchu,

což nemáš o strastech mých z Písma potuchu?

 

Což nermoutila mě tvá úzkost svrchovaná

A neprolil jsem pot tvých nocí v potu svém,

žalostný příteli, hledající, kde jsem?“

 

přeložil Petr Kopta