Zajímavosti

28. srpna 2016 (na neděli) Vratislav Effenberger: Problém zla

VRATISLAV EFFENBERGER

PROBLÉM ZLA

 

Mělo by být možné vidět se denně v některých souvislostech

s nimiž si nevíme rady chceme-li je posuzovat odděleně od toho

co víme sami o sobě

taková nemoc nemá jméno

roste jako ruce nebo nohy

téměř z ničeho

není málo případů v dějinách kdy se lidé zavazovali žít znovu a jinak

pomáhat starým lidem nosit těžká břemena

vařit z vody čpavek

někteří vynálezci se dokonce sami zavírali do skříní s výbušným práškem

je tu případ muže kterého nedovedli chytit když objevil vrtulku

k vystupování do výšky

a tak dále mnoho udatných myslitelů nešťastný Pasteur

Skoropylin zmizel se svým potápěcím zvonem

dály se pokusy důmyslem obelstít ruletu

lidé se proháněli po zeměkouli s očima planoucíma zvědavostí

radostně kořistili z malých nesmyslů

a z velkých odstraňovali dráty aby je vystrkovali na hvězdy

svazovali si ruce všemi druhy hulvátství a přičichávání ke květinám

tak stará že nemá jméno

pohádky při nichž se chechtali celí umazaní od vánočních kolekcí

nebo přilepení na střechách rodných domů

teď si házejí vrata z tlustých prstů do tlustých očí

táhni má sladká tisíciletá obludo

choval jsem si tě jen pro okamžiky které následují po prudkých afektech

abych se uklidňoval na tvé nehybnosti

Budu muset o tom napsat báseň která se mi bude rozpadat pod rukama

jako tunel ze suchého písku

protože jak tak do sebe házeli celé sudy nepozřitelných kořalek

svázané balíky usušeného prádla

dívali se kde zmizím za kterým rohem básně

strkali je do hlediště na sedadla a křičeli na mne Hrajte!

mít hubu zaflákanou velkými slovy

Trhej!

Zde stojí zákon ten známý pohyb povytahování límce saka

při oblékání zimníku

trhej miláčku máš přece vahadla a jsi něžný a spravedlivý jako vosa

máš kořínky ve vyprahlé hlíně

a vlaštovky na drátech

a tramvaje přejíždějící rovnoběžku

tak s tím něco udělej budeme se koukat

můžeš nám držet palec

jsme tví hodní vyčištění zbrojnoši poněkud vykleštění do třpytivého lesku

krásní jako prdel vykloněná z dřevníku

jsou tu myčky hub a frajeři nabřesklí nejistotou

jeden z nich kupuje sádlo druhý se prodává řezníkovi

jiní přijeli až ze Slovenska

kupujte se nebozezy s roztrhanými střevíci

bude třeba navzájem se doprovázet jako bubny a píšťaly