Zajímavosti

28. května 2016 Markéta Procházková: Úděl

MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ

ÚDĚL

 

Jen čistým kouzlem lásky

až k bráně nebe tě dovedu

a ještě podám klepadlo

ale pak odejdu

a klepej dál už sám –

Mne čeká užší průchod

Tak snadno jako ty neprojdu