Zajímavosti

28. dubna 2015 Pierre de Ronsard: Tolikrát věrný být

PIERRE DE RONSARD

TOLIKRÁT VĚRNÝ BÝT

 

Tolikrát věrný být a tolikrát být zrádce,

tolikrát sbohem dát a znovu přijít zpět,

tolikrát proklínat a zase odpouštět,

tolikrát utíkat a tolikrát se vracet,

 

tolikrát vycházet a hned se skrývat zase,

hned v porobu se dát a pak ji odpouštět,

vyznání na rtech mít a zase je vyvracet,

toť jisté znaky jsou, že podlehli jsme lásce.

 

Před lásky nástrahou jen v přátelství jsi jist.

Když tě však v moci má soucit i nenávist,

sliby, lži, přísahy, spory, hádky a smír,

 

a neklidem nový klid, beznaděj s nadějí,

pak můžeš prohlásit: opravdu miluji,

proto prožívám buď lásku nebo mír.

 

přeložil Gustav Francl