Zajímavosti

28. června 2015 (na neděli) Zbyněk Havlíček: Izraelské plavky

ZBYNĚK HAVLÍČEK

IZRAELSKÉ PLAVKY

 

Přibyl jsem do Wansee

Na programu byla urychlená germanizace a preventivní teror

Radioaktivita ducha svatého a děti umlčované revolverem

Jako školní výlet v nějakém ztraceném údolí

Ve stínu uctívané obludy

Kterou byl stroj z konce tisíciletí vazelinovaný slintáním imbecilů

Na katedře rasismu a tektonického zemětřesení

Vládnoucí třída jako praesens historicum

V prvních minutách války

Třídila ostatky vojenských plášťů a ostatky ornátů

A ostatky zlatých růží a renesančních tabatěrek

A ostatky odznaků strany a olověných náhubků

A ostatky 11 000 panen a ostatky správců komnat

A ostatky z masa a kostí a ostatky z vlasů

A ostatky z pravdy vedoucí k hrstce lidí

A ostatky z lublinského vojvodství

A Karlotta v převleku historie se mihla mezi dveřmi

S koncem louhové tyčinky v těle s prsy ze soli a ledku

A v izraelských plavkách a odnášela si piknikové krabice a polyesterové tuky

A náklad sedacích van a párek černých supů

A procházela hvězdnými paláci a lunárními domy

Zanechávajíc za sebou v troskách přepych geocentrických jistot

A všechno to vznešené harampádí neslučitelné s vesmírem na pochodu

Do jehož stop jsem vrhal

Své texty třetího stupně metodou Monte Carlo

Jaké se užívá při umělém vytváření náhodných procesů

Svůj holý život svá nejlepší léta

Svou jedinou lásku svou hrozivou hru svobody

A potom se snášel večer jako azimut a jako arkebuza

A potom se snášela noc jako anděl katakomb

A přesně 55 minut po západu slunce zazáří hlubinné ryby zlatozeleným světlem

A samička září silněji a dále

A sameček vrhá ostré přerušované blesky

A s podivuhodnou přesností najde své místo a vplouvá přímo do jejích             

                                                                                              světelných kruhů

A potom zhasnou a ztratí se v moři.

 

26.9.1962