Zajímavosti

28. března 2017 Karel Hlaváček: Záhada

KAREL HLAVÁČEK

ZÁHADA

 

Ač pozdě v noci na náměstí, ušlí, dorazili –

tři poutníci –, přec navzájem se mlčky pozdravili.

A z náměstí do úzkých ulic spěšně vybíhali,

a víc, než dneska přijde-li, si ptát se netroufali.

 

*

 

A k ránu ani tázavě na sebe nepohlédli,

když ještě nepřišel, a nad střechami hvězdy bledly…

 

*

 

A slíbivše jen dáti o tom zprávu v rodných krajích,

zas rozešli se na Sever a na Západ a na Jih…