Zajímavosti

28.9.2014 (na neděli) Rudolf Medek: Svatý Václave, pros za nás….

RUDOLF MEDEK

SVATÝ VÁCLAVE, PROS ZA NÁS…

 

Svatý Václave,                                         

pohlédni na nás a pros za nás                           

Boha!                                                                 

                                                                 

Pohlédni na nás a netrestej                       

bezradného, vrtošivého,                                    

ke zlé hmotě připoutaného

tesklivého                                                 

lidu svého!                                               

                                                                          

Své srdce laskavě nám dej                        

a oči mírné a ruce moudré,                       

jež nezavedou na scestí                             

v trampoty a neštěstí                               

naše děti.                                                  

                                                                 

Když my už hyneme v hněvu a sváru                

a Čechu je Čech vlkem,

nedej zahynouti

budoucím!

 

K praporci tvému

přesvatému

budou zas hledět v zbožnosti,

za tebou půjdou v radosti

do nových let

tisíců.

 

Jsou jejich srdce čistá a sladká

a jako tebe v poli kdys,

i je andělé provázejí.

Ať není, jako naše, vratká

jim cesta, kterou spějí

k světlu.

 

A zemi jejich, ladnou a žírnou,

požehnej, svatý kníže, mírnou

a tichou rukou svou!    

Neboť jen pro ně po tisíce let

voněla lípa hořel květ

a zpíval ručej lučinou.

Jestli tě pohled na nás rmoutí,

jakže bys jim mohl dát zahynouti,

Svatý Václave,

vévodo české země?