Zajímavosti

28.11.2014 Emanuel Carnivali: * * *

EMANUEL CARNIVALI

* * *

 

Nekřič, má paní,

můj zázračný páve,

chci tě milovat,

teď, když tě miluji,

ó křič, má paní,

můj zázračný páve,

neb zemru.

 

přeložil Arnošt Vaněček