Zajímavosti

27. října 2015 Jan Čarek: Mrtvý básník

JAN ČAREK

MRTVÝ BÁSNÍK

 

Spí starý básník ve hřbitovní hlíně,

na hrob mu padá uschlý list,

v muzeu tlí jeho klobouk ve vitrině,

a jeho verše kdekdo přestal číst.

 

To je ta celá sláva básnická,

ta bolest, boj a noci, které bděly,

tam venku vlhký země sáh

a v muzeu ten klobouk ošumělý.