Zajímavosti

27. listopadu 2015 Jan Kameník: Kletba

JAN KAMENÍK

KLETBA

 

Nenávist proti vtělování Ducha

dva tisíce let už řvoucí:

krev jeho na nás a naše syny! –

A krev tedy stále teče,

nikdo ji dosud neodvolal

tím druhým zaklínadlem.

 

Nevolejme: mír – mír – mír – jazykem nenávisti,

volejme po vtělení Ducha mezi sebe,

a přestane téci vražedná krev

po nás a po našich synech!