Zajímavosti

27. května Leonardo Giustinian: * * *

LEONARDO GIUSTINIAN

* * *

 

Nevzpomínáš si, jaks mi pověděla,

že mě máš raději než celý svět?

když jsem stál někdy, žes mě neviděla,

začala ses vždy po mně rozhlížet

a srdce celé ztrápené jsi měla,

když mě tvé oči nespatřily hned.

A teď mě vidíš, ale nechceš znát,

ač právě nyní mám tě nejvíc rád.

 

přeložil Jan Vladislav