Zajímavosti

27. dubna 2015 Milan Kundera: Víčka (nejdřív otevřená, potom zavřená)

MILAN KUNDERA

VÍČKA (NEJDŘÍV OTEVŘENÁ, POTOM ZAVŘENÁ)

 

Přišel jsem

 

V tvých očích bylo jako na tržišti.

Věci a lidé. Zmatek. Těkání.

Stál jsem v tvých víčkách jako u brány.

Tak trochu v rozpacích a bezbranný.

 

Odešel jsem.

 

A ty jsi za mnou víčka zavřela.

Teď jsem už v tobě jen já sám.

Obývám všechny pokoje tvého těla.

Rozkazuji tvým myšlenkám.