Zajímavosti

27.5.2014 Gaius Valerius Cattullus: Důtklivý lístek

GAIUS VALERIUS CATTULLUS

DŮTKLIVÝ LÍSTEK

 

Dovol, prosím tě, sladká Ipsitillo,

ty můj miloušku, holčičko má hezká,

abych k tobě směl přijít o polednách.

A když dovolíš, postarej se, prosím,

aby závoru někdo nezastrčil,

nebo nevzpomeň si snad někam zmizet,

hezky doma se zdrž a popřej mi pak

rozkoš kolikrát s tebou opětovat.

Jen si pospěš a ihned, prosím, vzkaž mi,

když, co po jídle syt tu naznak ležím,

napětí mé div šat mi neproráží.

 

přeložil Otakar Smrčka