Zajímavosti

27.11.2014 Michael Longley: Páření labutí

MICHAEL LONGLEY

PÁŘENÍ LABUTÍ

 

Dokonce ještě teď chci, abys tam tehdy byla

a seděla vedle mne na břehu řeky:

labutí samec a jeho labuť pluli v rytmu,

dokud se jejich drobné hlavy nespojily a konečný

erbovní okamžik neroztál v čeření vln.

 

Toto byl sňatek a byl to křest,

čas zadrženého dechu, málem utonutí,

on rozkřídlený kvůli rovnováze, když ji pojímal,

ona s peřím plným vody a šíji

zlomenou pod vodou jak světelná hůl.

 

přeložil Pavel Šrut