Zajímavosti

26. září 2015 Súsarión: O ženách

SÚSARIÓN

O ŽENÁCH

 

Teď slyšte, lidé, Súsarión mluví k vám

– z megarské Tripodisky syn je Filínův –,

jsou ženy zlo, však přece, moji krajané,

žít v domě bez zla není možno nikterak:

být ženat nebo nebýt, vždy je stejné zlo.

 

přeložil Radislav Hošek