Zajímavosti

26. října 2017 Pierre Reverdy: Zázrak

PIERRE REVERDY

ZÁZRAK

 

Skloněná hlava

Přivřené řasy

Němá ústa

Rozžatá lampa na sklonku dne

Je pouze jediné jméno

Je však ztracené

Dveře by se daly otevřít

Leč neodvážil bych se vstoupit

Pro všechno co se tam děje

Hovoří se

A mohu poslouchat

Můj osud vedle v pokoji

se rozhoduje

 

přeložil Gustav Francl