Zajímavosti

26. května 2015 Jiří Orten: Jízda

JIŘÍ ORTEN

JÍZDA

 

Tam zvenku měkce ťuká

nějaká cizí ruka

a říká: pojď již zemříti!

A hošíček, jenž nedovede

jí odpovědět, z temna jede.

Chtěl by se nenaroditi.

 

Ale on neví, ještě čeká

a s krví, která nevytéká,

loučí se douškem posledním.

Musíme jíti. Jíti za ním,

za světlem, za tmou, za poznáním –

a zklamat se s ním.